Nikiszowiec

Nikiszowiec je původně dělnická kolonie městského typu z prvních dvaceti let dvacátého století (budovaná mezi lety 1908-1919), původně postavená pro horníky dolu Giesche (později Wieczorek). Tvoří jí komplex cihlových obytných domů, tzv. familoky, které byly postaveny podle projektu architektů Georga a Emila Zillmannů. Ke komplexu patří také novobarokní cihlový kostel sv. Anny (kościół św. Anny).

Nikiszowiec leží asi pět kilometrů jihovýchodně od centra Katowic. Z centra Katowic se do Nikiszowce dostaneme například autobusem linky č. 674 od vlakového nádraží ze zastávky „Katowice Dworzec“ na zastávku „Nikiszowiec Szyb Pułaski“ (cesta trvá 23 minut), nebo autobusem linky č. 930 na zastávku „Nikiszowiec Kościół“.

Na ulici Rymarska 4 sídlí pobočka Muzea Historie KatowicDział Etnologii Miasta. Nikiszowiec, oddělení zabývající etnologii města.
Mezi stálé expozice tohoto muzea patří:
U nos w doma na Nikiszu – model interiérů typického bytu v Nikiszowci
Woda i mydło najlepsze bielidło – výstava v bývalé prádelně představuje celý cyklus praní prádla v tehdejších podmínkách
Wokół mistrzów Grupy Janowskiej

Vstupné:
Stálé výstavy
Základní vstupné: 12 PLN
Zlevněné vstupné: 8 PLN
Rodinné vstupné: 20 PLN
V pondělí zavřeno. V úterý je bezplatný vstup.