Muzeum historie Katowic (Muzeum Historii Katowic)

Muzeum historie Katowic (Muzeum Historii Katowic) je katovické muzeum zaměřené na historii města. Hlavní budova muzea (Budynek główny) je na ulici ks. Józefa Szafranka 9, asi kilometr východně od vlakového nádraží. Nejbližší zastávkou MHD je zastávka „Katowice Damrota“. Z vlakového nádraží se tam dostaneme tramvajemi č. 7, 15, 20 a 23.

Mezi stálé expozice v hlavní budově patří:
Z dziejów Katowic – Historie města až do moderní doby
Wnętrza mieszczańskie – výstava prezentuje dva modelové byty z přelomu devatenáctého a dvacátého století, bydlení bohaté měšťanské rodiny a rodiny ze střední třídy

Vstupné:
Stálé výstavy v hlavní budově
Základní vstupné: 12 PLN
Zlevněné vstupné: 8 PLN
Rodinné vstupné: 20 PLN
V pondělí zavřeno. V úterý je bezplatný vstup.

Mezi další oddělení muzea patří
Dział Etnologii Miasta. Nikiszowiec, oddělení zabývající etnologii města, sídlí v zachovalé dělnické kolonii Nikiszowiec, což je dělnická kolonie městského typu z prvních dvaceti let dvacátého století. Nikiszowiec leží asi pět kilometrů jihovýchodně od centra města a pobočku muzea najdeme na ul. Rymarska 4.
Dostaneme se tam například autobusem linky č. 674 od vlakového nádraží ze zastávky „Katowice Dworzec“ na zastávku „Nikiszowiec Szyb Pułaski“ (cesta trvá 23 minut), nebo autobusem linky č. 930 na zastávku „Nikiszowiec Kościół“.

Mezi stálé expozice oddělení etnologie města patří:
U nos w doma na Nikiszu – model interiérů typického bytu v Nikiszowci
Woda i mydło najlepsze bielidło – výstava v bývalé prádelně představuje celý cyklus praní prádla v tehdejších podmínkách
Wokół mistrzów Grupy Janowskiej

Vstupné:
Stálé výstavy
Základní vstupné: 12 PLN
Zlevněné vstupné: 8 PLN
Rodinné vstupné: 20 PLN
V pondělí zavřeno. V úterý je bezplatný vstup.

Společné vstupné:
Společné vstupné na stálé výstavy v hlavní budově muzea a v oddělení muzea v Nikiszowci. Vstupenka platí sedm dní od návštěvy prvního objektu
Základní vstupné: 20 PLN
Zlevněné vstupné: 12 PLN
Rodinné vstupné: 30 PLN

Kostel sv Archanděla Michaela (Kościół św. Michała Archanioła)
Dřevěný kostel, nejstarší stavba ve městě. Pochází z roku 1510, stál však v jihoslezské vsi Syrynia. V roce 1938 byl přenesen do Parku Kościuszki jako první stavba připravovaného skanzenu, který však nakonec nebyl zrealizován. Ke kostelu patří také samostatně stojící zvonice a dřevěné oplocení areálu.
Kostel stojí v Parku Kościuszki a dostaneme se tam tramvajemi č. 6, 14, 16, 36 ze zastávky „Katowice Św. Jana“, která je asi tři sta metrů od vlakového nádraží a pojedeme na zastávku „Brynów Zgrebnioka“ na mapě někdy uvedeno jako „Brynów Gawronów“. Cesta trvá deset minut.
Areál kostel je přístupný celoročně. Interiér kostela je přístupný během bohoslužeb (každou neděli ve 12 hodin). Vstup zdarma.

Dział Teatralno-Filmowy (Divadelně-filmové oddělení)
ul. Kopernika 11, cca 400 metrů od vlakového nádraží (Dworzec PKP), za vlakovým nádražím, na opačné straně kolejí než Galeria Katowicka.
Stálá expozice: Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków
Vstupné:
Základní vstupné: 10 PLN
Zlevněné vstupné: 5 PLN
Rodinné vstupné: 15 PLN
Otevřeno od úterý do pátku. V úterý je bezplatný vstup.

Dział Grafiki im. Pawła Stellera (Oddělení grafiky)
ul. Tadeusza Kościuszki 47, vchod z ulice Józefa Rymera. Dostaneme se tam například tramvajemi č. 6, 14, 16, 36 ze zastávky „Katowice Św. Jana“ na zastávku „Katowice Jordana“, cesta trvá pět minut.
Stálá výstava: Paweł Steller – katowiczanin z wyboru
Vstupné:
Základní vstupné: 10 PLN
Zlevněné vstupné: 5 PLN
Rodinné vstupné: 15 PLN
Otevřeno od úterý do pátku. V úterý je bezplatný vstup.

Web muzea: http://www.mhk.katowice.pl/